Kanał Rss
Content
Zwalczyć azbest
21 lutego 2019

Wywiad z właścicielem firmy FRB RAGAR.

8CB5105D-E090-4EAC-B82E-D005BBA77034Redakcja: Czym jest azbest?

 Radosław Rokosz: Azbest to minerał krzemianowy pozyskany z ziemi, mający postać włókien o stosunku długości do średnicy co najmniej 100:1. Do najbardziej rozpowszechnionych i stosowanych w wielu dziedzinach przemysłu należą: azbest chryzotylowy, amfibolowy i krokidolitowy. Szeroka gama zastosowania ze względu na: dużą odporność na działanie czynników chemicznych, ścieranie, wysoką temperaturę, słabe przewodnictwo ciepła i prądu (doskonały materiał izolacyjny – tkaniny i farby ogniotrwałe).

Dlaczego kiedyś wykładali tylko nim dachy?

To nie tak, że tylko nim wykładali kiedyś dachy. Na lata 60-te, 70-te i 80-te przypada największe spopularyzowanie materiałów zawierających azbest. Ze względu na swoje doskonałe właściwości izolacyjne, chemiczne, fizyczne itd. Powstały w Polsce fabryki do masowej produkcji płyt azbestowo – cementowych. „Eternit”, „azbest” stał się ogólnodostępnym materiałem na poszycia dachowe. Choć znajomości i inwentarz w kolejkach po ten cudowny produkt, oczywiście też miał znaczenie. Doskonałe parametry azbestu spowodowały jego zastosowanie niemal we wszystkich dziedzinach przemysłu i budownictwa: biurowce uzbrajane były w azbestowe systemy przeciwpożarowe, piony wentylacyjne – kominiarz nie zrobił odbioru komina, jeżeli nie była zastosowana rura azbestowa itd.

Jakie usługi oferuje wasza firma?

FRB RAGAR świadczy usługi w zakresie kompleksowego unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest i transportu wytworzonych odpadów na składowisko na terenie całej Polski od 2002 r.. Rocznie z terenu województw: małopolskiego, podkarpackiego,  śląskiego i świętokrzyskiego wytwarzamy i odbieramy około 12 tys. ton odpadów zawierających azbest. Działalność ta jest prowadzona zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Krakowa WS-06.6233.50.2013.AP  na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 2014, poz. 1923), Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. (Dz.U. Nr 216, poz. 1824) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z późn. zmianami) oraz art. 104 KPA.

Na podstawie Ustawy o odpadach jesteśmy wpisani do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących opakowaniami prowadzonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem: 000010977.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania fachowej porady. Przejmujemy wszelką odpowiedzialność za prawidłowe postępowanie z materiałami zawierającymi azbest.;

–     dokonamy zgłoszeń do Nadzoru Budowlanego, Sanepidu i PIP;

–     wykonamy ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;

–     wystawimy wszystkie konieczne dokumenty (karty przekazania odpadów, oświadczenia).

Dlaczego ludzie powinni usuwać azbest?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 8, poz. 31) materiały zawierające azbest mają być unieszkodliwione do 31  grudnia 2032 r. na terenie Polski. Niestety w 80% to nie azbest jest problemem przy dotacjach z Urzędów Miast,  Gmin itp. tylko koszt zakupu i wykonania nowego poszycia dachowego. Płyty zawierające azbest mogły być stosowane do 1997 r. więc domy, które ten materiał mają zastosowany mają około 30-40 a nawet 50 lat. Ich mieszkańcy to zazwyczaj ludzie w podeszłym wieku, którzy nie dysponują gotówką na nowe poszycie.

A dlaczego powinniśmy wymienić poszycie azbestowe?

Zastosowane materiały zawierające azbest mają już około 30-40 lat i na większość z nich działają czynniki atmosferyczne co powoduje rozluźnienie włókien respirabilnych, a co za tym idzie – ich przedostawanie się do  atmosfery. Zazwyczaj klasyfikują się one do demontażu.

Na terenie Krakowa już od 10 lat (z małą przerwą) jest prowadzona akcja usuwania wyrobów zawierających azbest przez wykwalifikowane firmy. W momencie zgłoszenia do Urzędu Miasta (Wydział Kształtowania Środowiska) otrzymujemy informację o beneficjencie i zajmujemy się wszystkimi obowiązującymi procedurami. Dogrywamy termin z dekarzami, demontujemy, pakujemy i transportujemy odpady zawierające azbest na składowisko. Wszystkie te działania odbywają się nieodpłatnie.

Ile średnio zajmuje usuwane azbestu?

Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Wpływ na czas demontażu ma kilka czynników:

–     dostępność materiałów zawierających azbest (wysokość budynku, dojazd);

–     rodzaj zastosowanego azbestu (płyta falista, płytka caro – mowa oczywiście o poszyciach dachowych, jeszcze trudniej z pionami przeciwpożarowymi, wentylacjami czy elewacjami).

–     Ilość (dachy domów jednorodzinnych, hal przemysłowych, budynków gospodarczych)

Reasumując FRB RAGAR swoimi działaniami demontażowymi musi się dopasować do firmy dekarskiej zabezpieczającej powierzchnię. Z domami jednorodzinnymi to czas ok. 4-5 godzin, a przerób dzienny sięga nieraz nawet do 1 500m2).

Czym najlepiej zastąpić azbest?

Praktyka w tym temacie sięga już prawie 20 lat. Obecnie na rynku jest setki materiałów, które świetnie zastępują azbest, ale czy będą tak samo wytrzymałe to się okaże w najbliższej przyszłości. Trzydzieści lat temu wiodącym materiałem był azbest. Teraz gama materiałów budowlanych jest tak szeroka, że tylko od zawartości naszego portfela zależy jaki rodzaj poszycia dachowego czy elewacji zastosujemy.

Polecane artykuły
Reklama
Newsletter
Chcesz być na bieżąco?

E-prenumeratę wysyłamy z: