Kanał Rss
Content
Kraków wygrał z ministerstwem
6 grudnia 2017

bieżniaWojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Ministra Sportu i Turystyki z 2014 roku w sprawie zwrotu pierwszej transzy dotacji udzielonej miastu na organizację przygotowań do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku. 

Chodzi o kwotę 3,97 mln zł, którą Minister Sportu i Turystyki przekazał na rzecz Krakowa z przeznaczeniem na proces ubiegania się o organizację igrzysk. Miasto zrezygnowało z tego pomysłu, po tym, gdy sprzeciwili się mu mieszkańcy w referendum. Wówczas minister sportu wezwał Kraków do zwrotu dotacji, co władze uczyniły, jednocześnie składając skargę na decyzję do WSA. Sąd przyznał rację miastu i nakazał ministerstwu zwrot pieniędzy. Wyrok nie jest prawomocny.