Kanał Rss
Content
„Bezpieczny Kraków”
19 stycznia 2018

krakow-1665093_1280Rada Miasta zajęła się programem „Bezpieczny Kraków”, który w latach 2018-2020 ma przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w mieście.

Pracami nad nowym programem zajmowali się pracownicy naukowi Katedry Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy współpracy z odpowiednimi jednostkami samorządowymi. Dokument będzie dotyczył pięciu głównych obszarów: zwiększanie kompetencji w zakresie udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia, ograniczenie zjawiska agresji i przemocy w szkołach, zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród niechronionych uczestników ruchu, stworzenie bezpiecznych przestrzeni w Krakowie oraz zbudowanie kompleksowego systemu diagnozy obiektywnego i subiektywnego bezpieczeństwa mieszkańców.